Home ⁄ Articles Posted by semantic

„Семантик” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-19898-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

Откраднати и намерени МПС и номера

Регистър на загубени/откраднати и намерени номера и автомобили. Основното предимство на регистъра е че излиза в първите няколко резултата при търсене в Google на латиница (а скоро и на кирилица), което дава много добра видимост на